၁၆ ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

မန္တလေးနိုင်ငံြခားဘာသာ တက္ကသိုလ် ပညာရေးအဖွဲ့က ကြီးမှူးကျင်းပသည့် အောက်ဖော်ပြပါသင်တန်းများ၏ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ဒီပလိုမာဘွဲ့နှင့် ဒီပလိုမာလက်မှတ်ရ စာမေးပွဲ အသီးသီးတို့ကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးသူများသည် မန္တလေးနိုင်ငံြခားဘာသာ တက္ကသိုလ်၏ ၁၆ ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်တက်ရောက်ရန် (သို့) အဝေးရောက်ဘွဲ့ယူရန်အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ (၂၅)ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာ (၁၃)ရက်နေ့အထိ လျှောက်ထားနိုင်ကြပါသည်။

{pdf=/images/pdf/announcements/16_Graduation_notic.pdf|100%|600|n

Category: