HOT LINE: +95 2 4061124, + 95 9 33039977

                                                   

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ဗလငါးတန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကရာတေးသင်တန်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချခြင်း

မန္တလေးနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ဗလငါးတန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကရာတေးသင်တန်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချခြင်း

(၈-၂-၂၀၂၄) မှ (၂၉-၂-၂၀၂၄) ထိ

Category: